/ / / EHS työkalupakki

EHS työkalupakki

EHS-johtamista tukevat rekisterit, luettelot ja lisäominaisuudet, jotka auttavat täyttämään lainsäädännöstä tulevia seuranta- ja ylläpitovelvoitteita.

 

825,00 / vuosi

Kuvaus

Paketti lisää palveluun EHS-johtamista tukevat rekisterit, luettelot ja lisäominaisuudet, jotka auttavat täyttämään lainsäädännöstä tulevia seuranta- ja ylläpitovelvoitteita.

  • Kemikaaliluettelo eli työkalu, jolla ylläpidät luetteloa kaikista työpaikalla käytössä olevista kemikaaleista. Kauppanimen mukaiseen luetteloon kirjataan kemikaalien luokitustiedot ja tieto siitä, mistä kemikaalista työpaikalla on käytettävissä käyttöturvallisuustiedote (esim. kirjaamalla käyttöturvallisuustiedotteen päiväys). Voit vastuuttaa kemikaalien tietojen ylläpidon eri käyttäjille, ja käyttäjät saavat halutessaan muistutuksen kun kemikaalin tiedot tulee päivittää. Käyttöturvatiedotteet voi lisätä luettelon liitteiksi, ja luettelo voidaan linkittää yrityksen intranettiin jolloin tiedot ovat helposti saatavilla.
  • Koulutusrekisteri henkilöstön ja alihankkijoiden lupien, korttien ja pätevyyksien hallintaan. Koulutusrekisterin avulla voi helpommin hallita, tunnistaa ja aikatauluttaa koulutustarpeita. Myös suoritusten seuranta on helpompaa. Voit jakaa vastuita, asettaa eräpäiviä ja vastaanottaa muistutuksia, kun sertifiointi tai pätevyys on päättymässä.
  • Lupavelvoitteiden rekisteri luvista tulevien velvoitteiden hallintaan. Lisää palveluun mahdollisuuden tallentaa ja hallita lupavelvoitteiden muodossa annetut lupaehdot ja vaatimukset, kuten ympäristölupien tai kemikaalilupien vaatimuksia. Voit vastuuttaa vaatimuksia ja asettaa määräaikoja, jotta vaatimusten hallinta olisi helpompaa. Järjestelmä lähettää vastuuhenkilölle sähköpostitse muistutuksen, kun lupaehto edellyttää toimenpiteitä.
  • Kunnossapitoaikataulu koneiden ja laitteiden määräaikaishuoltojen ja -tarkastuksien hallintaan. Luo kunnossapito-ohjelma, joka kattaa koneiden ja laitteiden huoltoaikatauluja, mukaan lukien laitteiden huollot ja tarkastukset. Voit vastuuttaa toimenpiteitä ja asettaa määräaikoja. Järjestelmä lähettää vastuuhenkilölle sähköpostitse muistutuksen, kun huolto tai tarkastuspäivä lähestyy.
  • Asiakirjarekisteri lakisääteisten ja muiden ylläpidettävien asiakirjojen hallintaan. Asiakirjarekisteri lisää palveluun mahdollisuuden kirjata ja ylläpitää palvelussa listaa lainsäädännön ja viranomaisten edellyttämistä asiakirjoista ja niiden vaatimista päivityksistä, jotka säädökset sanelevat. Voit vastuuttaa asiakirjojen tietojen ylläpitämisen ja asettaa määräaikoja tietojen päivittämiselle. Järjestelmä lähettää sähköpostitse vastuuhenkilölle muistutuksen, kun asiakirja tiedot vaativat päivitystä.
  • Työkalu sidosryhmäanalyysien tekemiseen. Sidosryhmäanalyysi antaa mahdollisuuden, joilla sidosryhmien luokittelu ja tunnistaminen sujuvat johtamisjärjestelmästandardien vaatimalla tavalla. Työkalu luo sidosryhmien verkostosta automaattisesti kaavion, jolla voit helposti havainnollistaa sidosryhmien välisiä suhteita ja tunnistaa riskejä.