/ / / Tiekartta lupaprosesseihin

Tiekartta lupaprosesseihin

Eksyitkö lupaviidakkoon? Tuntuuko erilaisten viranomaislupien sovittaminen yritystoiminnan muutokseen haastavalta? Anna asiantuntijoidemma laatia teille suunnitelman teollisen sektorin hankkeiden edellyttämistä viranomaisluvista, ilmoituksista, kaavoista ja viranomaisneuvotteluista.

2.500,00

Osasto: Avainsana tuotteelle

Kuvaus

Asiantuntijamme laativat suunnitelman hankkeiden edellyttämistä luvista, ilmoituksista, kaavoista ja viranomaismenettelyistä esimerkiksi teollisen investointi- tai kiinteistökehityshankkeen sujuvoittamiseksi. Tiekartalla helpotetaan lupien yhteensovittamista mm. rakentamisen ja hankintojen kanssa.

Tyypillisesti hankkeet tarvitsevat useiden eri lakien mukaisia lupia, joista vastaavat eri viranomaiset. Tiekartassa esitetään tarvittavien lupa- ja suunnitteludokumenttien valmistelu- ja käsittelyajat sekä luodaan aikataulu viranomaisyhteistyölle ja ennakkoneuvotteluille. Aikataulu helpottaa hankkeen toteuttajan omien resurssien varaamista ja tavoiteaikataulun toteutumisen varmistamista. Palvelusta hyötyvät erityisesti organisaatioiden investointi- ja kehityshankkeista vastaavat, ympäristöjohtajat ja -päälliköt sekä yritysjohto.

Lue lisää aiheesta täällä