/ / / / Yritys- ja sisäisten vaatimusten rekisteri

Yritys- ja sisäisten vaatimusten rekisteri

Yritys- ja sisäisten vaatimusten rekisteri -moduulilla voit tuoda itse ja hallita vaatimusrekisterissä organisaation toimintaa koskevia sisäisiä ja ulkoisia vaatimuksia, kuten esimerkiksi viranomaisvaatumuksia kuten luvista tulevia velvoitteita ja vaatimuksia, hyvää hallintotapaa koskevia vaatimuksia, asiakkailta tai päämiehiltä tulevia vaatimuksia tai toimialan standardeista tulevia vaatimuksia.

 

440,00 / vuosi

Kuvaus

Yritys- ja sisäisten vaatimusten rekisteri -moduuli lisää palveluun mahdollisuuden tuoda itse ja hallita vaatimusrekisterissä organisaation toimintaa koskevia sisäisiä ja ulkoisia vaatimuksia, kuten esimerkiksi viranomaisvaatimuksia kuten luvista tulevia velvoitteita ja vaatimuksia, hyvää hallintotapaa koskevia ohjeistuksia ja vaatimuksia, asiakkailta tai päämiehiltä tulevia vaatimuksia tai toimialan standardeista tulevia vaatimuksia

Vaatimusrekisterit ovat hyödyllisiä työkaluja jokapäiväisessä EHSQ-asioiden eteenpäin viemisessä. Työkalun avulla voi näet helposti mitkä vaatimukset vaativat vielä työtä tai ovat muuttuneet ja vaativat uudelleen arvioinitia, kirjata vaatimuksen täyttymisen arvion ja tehdä muita muistiinpanoja, seurata vaatimuksien käsittelyn tilaa, määrittää kullekin vaatimukselle vastuuhenkilön, lisätä tunnisteita, lisätä muistutuksia ja liitteitä. Monipuoliset haku- ja suodatustoiminnot auttavat löytämään oikeat ja työn alla olevat vaatimukset. Voit myös luoda muutosraportteja valitulla ajanjaksolla tapahtuneista muutoksista johdon raportointia varten.

Moniportaisessa organisaatiossa vaatimuksia voidaan hallita keskitetysti. Esimerkiksi konsernitason vaatimuksia voidaan hallita ja ylläpitää konsernin päätilillä, ja vaatimuksia voidaan sitten osoittaa eri konsernin alitileille ja organisaatiotasoille tarpeen mukaan.

Palveluun kuuluu rajoittamaton määrä käyttäjiä. Palvelu sisältää yhden organisaatiotilin eli yhden yrityksen, toimipisteen tai yksikön vaatimusrekisterin. Lisätilejä muille yksiköille voi tilata lisäpalveluna.