/ / / Työturvallisuuslainsäädännön seuranta ja vaatimusrekisteri

Työturvallisuuslainsäädännön seuranta ja vaatimusrekisteri

Työturvallisuuslainsäädännön seuranta ja vaatimusrekisteri on asiakaskohtainen, ajantasainen rekisteri keskeisistä toimintaan sovellettavista työsuojelulainsäädännön asettamista vaatimuksista. Asiantuntijamme seuraavat lainsäädännön muutoksia ja päivittävät rekisteriä säännöllisesti.

1.100,00 / vuosi

Kuvaus

Työturvallisuusvaatimusten rekisteri ja lainsäädännön seuranta sisältää työturvallisuuslainsäädännön säädökset ja niiden keskeiset vaatimukset kohdealueella. Perustietokyselyn perusteella järjestelmä kokoaa toimintaasi koskevat vaatimukset tilikohtaiseen ja ajantasaisen rekisteriin, jossa voit arvioida tehokkaasti kyseisten vaatimusten täyttymistä arjessa. Vaatimusrekisterissä laajat säädökset on pilkottu vaatimuksiksi, ja käyttäjä voi kommentoida vaatimustenmukaisuutta vaatimuskohtaisesti. Työkalun avulla voi näet helposti mitkä vaatimukset vaativat vielä työtä tai ovat muuttuneet ja vaativat uudelleen arviointia, kirjata vaatimuksen täyttymisen arvion ja tehdä muita muistiinpanoja, seurata vaatimuksien käsittelyn tilaa, määrittää kullekin vaatimukselle vastuuhenkilön, lisätä tunnisteita, lisätä muistutuksia ja liitteitä. Voit myös luoda muutosraportteja valitulla ajanjaksolla tapahtuneista muutoksista johdon raportointia varten. Järjestelmä myös kertoo miksi joku tietty vaatimus koskettaa yritystä, ja mahdollistaa erilaisia muutosanalyysit esimerkiksi investointeja suunniteltaessa. Asiantuntijamme seuraavat työturvallisuuslainsäädännön muutoksia jatkuvasti ja päivittävät rekisteriä kuukausittain. 

Palvelu sisältää yhden organisaatiotilin eli yhden yrityksen, toimipisteen tai yksikön vaatimusrekisterin. Lisätilejä muille yksiköille voi tilata lisäpalveluna.

Kokeile palvelua veloituksetta