/ / / Arvioinnit-moduuli

Arvioinnit-moduuli

Arvioinnit-moduuli lisää palveluun tuen vaatimustenmukaisuuden arviointien tekemiseen sekä korjaavien toimenpiteiden hallintaan.

825,00 / vuosi

Kuvaus

Arvioinnit-moduuliin kuuluu kolme erilaista työkalua:

  • Riskinarviointityökalu
  • Vaatimustenmukaisuusarviointeja varten tehty työkalu
  • Järjestelmäarviointeja varten tehty työkalu

Kussakin on mahdollisuus tehdä yleisiä arviointeja tai ottaa käyttöön omia tai erikseen tilattuja tarkastuslistoja. Moduulin tarkoitus on tukea asiakkaita kertaluonteisissa tai säännöllisin väliajoin tapahtuvissa arviointitapahtumissa, joissa on tarkoitus tehdä havaintoja ja luokitella tehtyjä havaintoja määriteltyä kriteeristöä vasten. Kriteeristö voi olla asiakkaan itse luoma tai se voi olla Rambollin luoma.